7 февраля 2018 г.

УВАГА! На сайті Дергачівської міської ради не працює функціональна частина додатків. Нажаль, міська рада не може додавати будь-які файли. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Адміністративні послуги

Відповідно до Розпорядження № 157 від 10.11.2017 В.о.Дергачівського міського голови, секретаря ради К.І.Бондаренко розпочати  співробітництво між Дергачівською міською радою та відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області в сфері надання адміністративних послуг з питань реєстрації місця проживання новонароджених дітей на території Дергачівської міської ради з 20 листопада 2017 року.

Інформаційна картка

Адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

 (назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Дергачівська міська рада

62300, м. Дергачі, вул.Сумський шлях, 79-Б

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з 8.00 до 17.00

крім вихідних та святкових днів

П'ятниця: з 8.00 до 15.45        

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

05763) 3-03-12, 3-11-43 

Електронна адреса - derradadergachi@ukr.net

Веб-сайт – www.dergachi-mr.com.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

 

Закони України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» - (ст.37-1),

Закон України «Про адміністративні послуги»,

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (ст.1,2,3.,ст.6,ст.6-1,ст.7,ст.9,.10,11(1-2-3),ст.13,ст.14,

Закон України «Про інформацію»-ст.5,

Закон України «Про захист персональних даних»,

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»ст.107,ст.213,ст.219.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

ДекретКабінету Міністрів України "Про державне мито" ст. 4п.6 ст.3,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 року № 207

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Угода про співробітництво між Дергачівською міською радою та відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області в сфері надання адміністративних послуг

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини шляхом внесення інформації до реєстру територіальної громади , документів ,до яких вносяться відомості про місце проживання особи,із зазначенням адреси житла,та до Єдиного демографічного реєстру

Документи, передбачені статтею 6 Закону для реєстрації місця проживання дитини:

а) заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (додаток 7 до Правилреєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (далі – Правила);

б) свідоцтво про народження дитини;

в) квитанція про сплату адміністративного збору (стаття 11-1 Закону):

- у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн.).

 

Реквізити рахунку за надходження до місцевого бюджету за кодом класифікації доходів 22012500 (плата за надання інших адміністративних послуг):

Отримувач

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Банк отримувача

МФО банку

Номер рахунку

Код класифікації доходів бюджету

Найменування

УК 

м. Харкові/

м.Харків/ 22012500

37999649

ГУДКСУ у Харківській області

851011

33215879700002

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

г) документ, що посвідчує особу законного представника (батьків/усиновлювачів).

2.У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

3.У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації (пункт 20 Правил).

4.Працівник органу реєстрації в день звернення особи або її представника чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних від органу соціального захисту населення:

приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи;

Якщо документи (дані) для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного, оформлена органом реєстрації довідка про реєстрацію місця проживання дитини повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану (абзац 8 пункту 23 Правил).

5.Слід звернути увагу, що:

-  відповідно до статті 6 Закону реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників;

- реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

- у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подача заяви (письмово) -

1. особисто

2.  представником -

(законний представник або представник на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку).

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За реєстрацію місця проживання новонародженої дитини сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

11.

Строк надання адміністративної послуги

здійснюється в день подання документів.

12.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації місця проживання, якщо:

особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію;

у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними;

для реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови"

13.

Результат надання адміністративної послуги

Видача довідки про реєстрацію місця проживання дитини

14.

Строки дії документа (необмеженість строку дії)

 

15.

Спосіб отримання відповіді (результату)

 

Особисто;

законним представником.

 

16.

Примітки

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1.

Прийом пакета документів та його реєстрація

Спеціаліст ДРАЦС

В

У день подання заявником необхідних документів

2.

Перевірка правильності заповнення запиту та повноти поданих заявником документів

Спеціаліст ДРАЦС

В

У день подання заявником необхідних документів

3.

Повернення суб’єкту звернення поданих ним документів, у разі якщо вони не відповідають установленим вимогам

Спеціаліст ДРАЦС

В

У день подання заявником необхідних документів

4.

Вивчення наданого пакета на предмет достовірності відомостей

Виконавець- спеціаліст І категорії виконавчого комітету

Дергачівської міської ради

В

У день подання заявником необхідних документів

5.

Здійснення реєстрації запитів у журналі обліку

Виконавець- спеціаліст І категорії виконавчого комітету

Дергачівської міської ради

В

Не більше 1 робочого дня з дня подання  необхідних документів

6.

Вивчення запиту на предмет його задоволення

Виконавець- спеціаліст І категорії виконавчого комітету

Дергачівської міської ради

В

Не більше 10 робочих днів з дня подання заявником необхідних документів

7.

У разі наявності підстав для видачі довідки здійснюється пошук інформації та оформлюється довідка про реєстрацію місця проживання/

перебування особи

Виконавець- спеціаліст І категорії виконавчого комітету

Дергачівської міської ради

В

Не більше 20 календарних  днів з дати подання знеобхідних документів

8

Запис у журналі обліку запитів про надання відомостей

Виконавець- спеціаліст І категорії виконавчого комітету

Дергачівської міської ради

В

В день надання або відправлення довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

 

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Виконавець- спеціаліст І категорії виконавчого комітету

Дергачівської міської ради

 

Не більше 30 календарних днів з дня подання необхідних документів

9

Оскарження

 

 

В установленому порядку

 

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 

Адміністративні послуги, які надаються

Дергачівською міською радою та її виконавчим комітетом

 

№ з/п

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги ( у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги (назва документа або дії)

Відповідальний за надання

1

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Присвоєння (уточнення)  поштової адреси об’єктам нерухомості

Технологічна картка

Інформаційна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Керуючий справами (секретар) виконкому

 2

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Дозвіл на відчуження комунального майна

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Заступник міського голови

3

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Дозвіл (ордер) на видалення зелених насаджень

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Ордер

Заступник міського голови

4

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Затвердження паспортів маршруту і графіку руху місцевого транспорту загального користування

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Заступник міського голови

5

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Постановка на квартирний облік, внесення змін до складу сім’ї

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Заступник міського голови

6

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Заступник міського голови

7

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Дозвіл на перепоховання останків померлого

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Заступник міського голови

8

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування у нічний час та цілодобово

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Керуючий справами (секретар) виконкому

9

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території міста

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Керуючий справами (секретар) виконкому

10

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

КП «Центр зовнішньої реклами»

Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Відмітка

Керуючий справами (секретар) виконкому

 11

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

КП «Центр зовнішньої реклами»

Встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Довідка

Керуючий справами (секретар) виконкому

 12

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

КП «Центр зовнішньої реклами»

Продовження строку, на який встановлено пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Довідка

Керуючий справами (секретар) виконкому

 13

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Висновок про можливість бути опікуном, піклувальником недієздатної особи

Інформаційна картка

Технологічна картка

безоплатно

Рішення  виконавчого комітету

Керуючий справами (секретар) виконкому

 14

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок форми № 3ДФ

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Довідка

Керуючий справами (секретар) виконкому

 15

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Реєстрація колективних договорів, додатків та змін до них

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Відмітка про реєстрацію

Керуючий справами (секретар) виконкому

 16

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Довідка про перебування на квартирному обліку

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Довідка

Заступник міського голови

17

Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Довідка про присвоєння (зміну) адреси об’єкту

адресації

Інформаційна картка 

Технологічна картка

Безоплатно

Довідка

Керуючий справами (секретар) виконкому

18

Дергачівська міська рада

Передача у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності (для фізичних та юридичних осіб)

Інформаційна картка

Інформаційна картка

Інформаційна картка

Технологічна картка

Технологічна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

19

Дергачівська міська рада

Продаж земельних ділянок комунальної власності (для юридичних та фізичних осіб)

Інформаційна картка

Інформаційна картка

Технологічна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

20

Дергачівська міська рада

Дозвіл на розробку та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

21

Дергачівська міська рада

Поновлення договору оренди землі

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

22

Дергачівська міська рада

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення яких змінюється

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

23

Дергачівська міська рада

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

24

Дергачівська міська рада

Дозвіл на розробку технічної документації по інвентаризації приватних земельних ділянок

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

25

Дергачівська міська рада

Купівля – продаж права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладання договору оренди земельної ділянки

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

26

Дергачівська міська рада

Припинення права оренди та права постійного користування земельними ділянками

Інформаційна картка

Інформаційна картка

Технологічна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради

27

Дергачівська міська рада

Рішення щодо надання дозволу технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Інформаційна картка

Технологічна картка

Безоплатно

Рішення міської ради

Секретар ради