19 января 2018 г.

УВАГА! На сайті Дергачівської міської ради не працює функціональна частина додатків. Нажаль, міська рада не може додавати будь-які файли, окрім фотографій. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Інформація щодо призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Інформація щодо призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Станом на 29 червня 2017 року управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено перерахунок субсидій особам, що отримували субсидію протягом опалювального періоду 2016-2017рр. Після проведеного перерахунку особам, з числа пільгового контингенту, у яких розмір субсидії склав «0» гривень, була нарахована пільга відповідно до їх статусу; якщо розмір субсидії складає навіть 1 копійку, то тільки за особистою заявою громадянина субсидію буде припинено та надано пільгу, а також, для відновлення субсидії з початку опалювального періоду, таким громадянам необхідно буде повторно надати пакет документів для призначення субсидії, а саме заяву, декларацію (довідку про склад зареєстрованих осіб – за бажанням, що прискорить нарахування субсидії). 
Для призначення субсидії, громадянин на адресу управління праці (за місцем реєстрації) повинен надати заяву та декларацію. Зазначені заява та декларація можуть бути надані особисто, надіслані поштою, надані через уповноважену особу сільської (селищної) ради або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису. У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк (необхідно прийти особисто в управління праці). У разі не підписання заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація.
Відповідно до Постанови КМУ від 21.10.1995р. №848 (зі змінами) п.20 подання про громадян, що не сплачують за надані послуги, надається організаціями до управління праці до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини. В разі сплати громадянином боргу, підтвердивши це квитанцією, субсидія поновлюється, але якщо протягом 2-х місяців сплату не було підтверджено але борг був погашений, громадянину необхідно повторно надати пакет документів для призначення субсидії.
Відповідно до чинного законодавства, субсидія призначається на осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку); в окремих випадках на підставі рішення районної комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги (переводити рахунок на особу не потрібно).
Якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, субсидія може призначатися окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки, на підставі рішення районної комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Відповідно до п.7 вищезазначеної постанови КМУЄ, у разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, на підставі рішення районної комісії. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради, акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Якщо особа знаходиться на спрощеній системі оподаткування І група – 2 прожиткових мінімума (1600х2), ІІ група – 3, ІІІ група – 4; якщо на загальній системі враховуємо 19 000 грн; якщо особа на двох системах оподаткування – беремо спрощену. 
Якщо в особи, в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму. Якщо особа отримувала стипендію, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою доходів.
Які види доходів не беруться при призначенні субсидії? До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків. Під час призначення субсидії особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються: отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.
Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні особи, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 48.87 кв. м. до 75 кв. м.
Якщо на даний час пенсіонер, який працював у минулому році і отримував пенсію на сьогодні вже не працює, то за особистою заявою, при розрахунку субсидії в дохід буде взято лише пенсію, без врахування заробітної плати. 
Новими змінами передбачена монетизація залишків невикористаних коштів субсидій на опалення.
Невикористані суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення в обсягах, що не перевищують вартості 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт електричної енергії, відтепер не залишатимуться на рахунках отримувачів в організаціях, а перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуться через поштові відділення.
Списки осіб, у яких зазначаються відповідні суми невикористаної субсидії, подаються до 1 червня 2017 року управлінням соціального захисту населення підприємствами – надавачами послуг.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації повідомляє зазначених осіб про необхідність подання до 1 вересня заяви, в якій вказується спосіб виплати (банк або пошта) та необхідні реквізити, зокрема, особовий рахунок одержувача в банківській установі (Ощадбанк, Приватбанк).
Субсидія готівкою на придбання скрапленого газу, твердого пічного побутового палива – призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується газо-, електро- та теплопостачанням для опалення. 
Норми:
- тверде паливо - 2 тонни вугілля на рік на одне домогосподарство, ціна за 1 тонну вугілля – 2162,00 грн; 
- скраплений газ – 2 балони на рік на 1-2 особи;
3 балони (63кг) на 3-4 особи;
4 балони (84кг) на 5 і більше осіб.
Ціна за 1 балон скрапленого газу – 216,20 грн